Podporte naše činnosti

Prostredníctvom darcovského systému Darujme.sk získame váš príspevok, ktorým pomôžete:
- na aktivity pre nepočujúcich ľudí aj detí - rekreačné, rehabilitačné a víkendové pobyty,
- zaplatí nájomne na nebytové priestory pre klub nepočujúcich POSN,
- nákup rôzneho potrebného materiálu (stoly, stoličky, kancelárske potreby, dataprojektor s plátnom - prednáška a mnoho vecí),
- v prípade je možné urobiť veľkú akciu pre nepočujúcich na Slovensku aj pre verejnosť - akcia napr. Celoslovenský ples nepočujúcich v Prešove, organizátor kongresu Slovenského zväzu nepočujúcich v Prešove,
- využitie financií na účely seminárov, workshopov a konferencií.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

ĎAKUJEME!